Συστήματα αγκύρωσης

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΛΤΣΑΤΑΣ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ DESOI - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Για την προμήθεια αξιόπιστων συστημάτων αγκύρωσης σε σχεδιαστές και κατασκευαστικές εταιρίες, η DESOI GmbH έχει αναθέσει τον έλεγχο και την τεκμηρίωση της αντοχής του ιμάντα και της αντίστασης αγκύρωσης των συστημάτων καλτσάτας αγκύρωσης σε ανεξάρτητους και διαπιστευμένους φορείς δοκιμής υλικών. Ο στόχος των ελέγχων ήταν η αξιολόγηση της επίδρασης της καλτσάτας αγκύρωσης μεταξύ του ενέσιμου κονιάματος και της τοιχοποιίας. Εδώ αξιολογήθηκε η δυσμενής περίπτωση μεταξύ μίας οπής σε τοίχο με λεία τοιχώματα και του ενέσιμου κονιάματος. Θα πρέπει να αναπτυχθούν περαιτέρω συστάσεις σε σχέση με την προ-επεξεργασία και την πίεση.

Οι διεξαχθέντες έλεγχοι έδειξαν ότι με το ξηρό κονίαμα DESOI AnchorNox® επιτυγχάνεται

 • Καλή αντοχή δεσμού (μέση τιμή > 1,5 N / mm²)
 • Χαμηλή ολίσθηση (< 0,1 χιλιοστά)
Έτοιμη συναρμολογημένη αγκύρωση ανοξείδωτου χάλυβα με καλτσάτα αγκύρωσης

Υπόδειξη

Πριν από την έναρξη των εργασιών επισκευής με συστήματα αγκύρωσης, είναι επιτακτική ανάγκη να διερευνηθούν τα αίτια της βλάβης και να εξαλειφθούν εφόσον είναι εφικτό. Η εμπειρία δείχνει ότι μία ασταθής επιφάνεια (δάπεδο / βάσεις θεμελίωσης) είναι μία από τις πιο κοινές αιτίες.

Ενίσχυση δομικών στοιχείων με ρωγμές

Η εφαρμογή της καλτσάτας αγκύρωσης DESOI είναι απλή: Σύρετε τους αποστάτες πάνω στη ράβδο αγκύρωσης, συνδέστε τον αγωγό για την εισαγωγή του κονιάματος αγκύρωσης και σταθεροποιήστε και τα 3 μέρη με κολλητική ταινία. Εν συνεχεία περάστε τον σωλήνα, αφού τον κόψετε στο κατάλληλο μήκος και τον κλείσετε στην μία πλευρά με σύνδεσμο καλωδίων, σαν κάλτσα πάνω από το πακέτο αγκύρωσης και σταθεροποιήστε τον με έναν ακόμα σύνδεσμο καλωδίων.Σημείωση: Διατίθεται επίσης έτοιμο συναρμολογημένο από το εργοστάσιο.

Μετά τη σωστή εγκατάσταση της αγκύρωσης, γίνεται η πλήρωση. Κατ'αυτόν τον τρόπο περιορίζεται και αποτρέπεται η ανεξέλεγκτη εκροή της αγκύρωσης σε κοιλότητες, ραγίσματα, γδαρσίματα, κ.λπ. Λόγω της ελαστικότητάς της, η αγκύρωση προσαρμόζεται σε όλες τις ανωμαλίες της επιφάνειας γεώτρησης. Ταυτόχρονα, η δομή του ιστού είναι τόσο διαπερατή, ώστε να διασφαλίζεται η ένωση με το όλο δομικό στοιχείο.

Έκθεση ελέγχου, Materialprüfungs- und Versuchsanstalt Neuwied GmbH,
"Έλεγχοι στο σύστημα καλτσάτας αγκύρωσης της DESOI για την προστασία ιστορικών κατασκευών", Αρ. 6-21/1938b/12, 10 Ιανουαρίου 2014

Ξηρό κονίαμα DESOI AnchorNox®
Ενδιάμεση Έκθεση, Ινστιτούτο FA Δομικών Υλικών, Πολυμερή Υλικά, "Προσαρμοσμένη σύνθεση και βελτιστοποίηση των ιδιοτήτων νωπού και σκληρυμένου κονιάματος του ξηρού κονιάματος DESOI AnchorNox® για συστήματα αγκύρωσης", FIB AN 040-14, 13 Μαρτίου 2015. Άλλες δοκιμές ξηρών κονιαμάτων, κατόπιν αιτήματος.

Σύνδεση κελυφών τοιχοποιίας

Εργασίες και παραδείγματα εφαρμογής

 • Δημιουργία θετικής και μη θετικής σύνδεσης
 • Δημιουργία σύνδεσης με αντοχή σε εφελκυσμό
 • Αντοχή σε δυνάμεις εφελκυσμού και διάτμησης
 • Προστασία έναντι δυναμικών φορτίων / Απαίτηση
 • Ενίσχυση τοιχοποιίας μονού και πολλαπλού κελύφους
 • Σύνδεση και συναρμολόγηση δομικών στοιχείων (πολλαπλά κελύφη)
 • Σταθεροποίηση ρήξεων τοιχοποιίας
 • Σταθεροποίηση ραγισμένης τοιχοποιίας
 • Ενίσχυση δομής τοιχοποιίας σε περίπτωση τοπικών διαταραχών
 • Ενίσχυση με πείρους τοιχοποιίας μονού και πολλαπλού κελύφους
Ενίσχυση έναντι δυναμικών επιδράσεων
DESOI Anchor stocking system

DESOI Anchor stocking system

 

PDF open in german/english

PDF open in german/french

Κατάστημα

Γερμανικά
Αγγλικά
Γαλλικά

Συμβουλευτική & Πωλήσεις

Τηλέφωνο +49 6655 9636-0
sales@desoi.de