Συστήματα αγκύρωσης

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Η αποκατάσταση της τοιχοποιίας απαιτεί ακριβή γνώση των συνθηκών, όπως για παράδειγμα των υλικών κατασκευής, της αιτίας της φθοράς, των φορτίων κ.λπ, έτσι ώστε να είναι εφικτή η επιλογή των βέλτιστων διορθωτικών μέτρων. Τα συστήματα αγκύρωσης DESOI είναι δοκιμασμένα και διατίθεται στις εκδόσεις που αναφέρονται παρακάτω.

Για την ασφαλή σύνδεση των άκρων της ρωγμής, το σύστημα σπειροειδούς αγκύρωσης DESOI είναι η ιδανική λύση. Αποτελείται από τα δύο συστατικά μέρη, τη σπειροειδή άγκυρα και το κονίαμα. Με τον τροχό πέτρας και αρμών AS170 μπορούν να πραγματοποιηθούν με ακρίβεια οι απαραίτητες περικοπές στην τοιχοποιία, ώστε να εξασφαλίζεται η τέλεια εγκατάσταση της σπειροειδούς άγκυρας.

Η άγκυρα DESOI Anker Plus W έχει σχεδιαστεί για τη σύνδεση των λεπτών ξύλινων επικαλυμμάτων (καπλαμάς) με τα κελύφη των εδράνων του τοίχου και την ενσωμάτωση των οριζόντιων δυνάμεων. Για τον προσδιορισμό της ποιότητας της εγκατάστασης της άγκυρας DESOI Plus W, διαθέτουμε μία συσκευή ελέγχου.

Το προεντεταμένο σύστημα αγκύρωσης είναι απολύτως κατάλληλο για την ήπια επισκευή διατηρητέων κτιρίων. Η εφαρμογή μαζί με την χρήση καλτσάτας αγκύρωσης DESOI εμποδίζει την ανεξέλεγκτη εκροή υλικού πλήρωσης σε κοιλότητες ή άλλες παρατυπίες στην εργασία. Για τον συνδυασμό του προεντεταμένου συστήματος αγκύρωσης και της καλτσάτας αγκύρωσης προσφέρουμε την άγκυρα ανοξείδωτου χάλυβα RIPINOX®- και την άγκυρα DESOI Nox® για ξηρό κονίαμα. Το σπειροειδές σχήμα των πασσαλονημάτων (κοχλιωτών πασσάλων) DESOI επιτρέπει την σκλήρυνση της επιφανείας μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα και έχει υψηλή αντοχή σε θλίψη- /εφελκυσμό. Οι κοχλιωτοί πάσσαλοι μπορεί να βιδωθούν σχεδόν σε κάθε έδαφος και να ξεβιδωθούν όταν χρειάζεται.

Για την σωστή εγκατάσταση ράβδων αγκύρωσης, το ιδανικό αξεσουάρ είναι το πάκερ δακτυλίων. Έχει έναν σωλήνα πλήρωσης και έναν σωλήνα εξαερισμού και χρησιμοποιείται μαζί με την ράβδο αγκύρωσης στην οπή διάτρησης όπου σφίγγεται σταθερά. Όταν αρχίσει η διαδικασία της έγχυσης, η υφιστάμενη γεώτρηση αφήνει τον αέρα να διαφύγει. Ένας ιδιαίτερος τρόπος εφαρμογής είναι ο ρυθμιστής τάνυσης DESOI. Ο απλός ρυθμιστής τάνυσης αντισταθμίζει τους διαφορετικούς βαθμούς των φορτίων εφελκυσμού, ενώ ο διπλός ρυθμιστής τάνυσης εξασθενεί τα διαφορετικά ισχυρά φορτία πίεσης.