Σέρβις - Τεχνολογια εγχυσης


ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΓΧΥΣΗΣ ... ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΚΕΙ ΓΙΑ ΕΣΑΣ

Ατομικές παρουσιάσεις στο εργοτάξιο σας και σεμινάρια για κατασκευαστές απευθείας στην εταιρεία σας. Ο εξειδικευμένος μηχανικός μας, ο Udo Werner, σας συμβουλεύει επί τόπου - για την κατάλληλη τεχνική έγχυσης για το έργο σας.

Το πλεονέκτημά σας: μπορείτε να κερδίσετε πολύτιμο χρόνο και κατά συνέπεια, χρήματα. Εξασφαλίζουμε επιτυχημένη έγχυση στο έργο σας. Ρωτήστε μας και θα σας στείλουμε αμέσως μία προσφορά.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ

Petra Krack-Sippel

Petra Krack-Sippel

Τηλέφωνο +49 6655 9636-34
pkrack-sippel@desoi.de

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

Bernd Kress

Bernd Kress

Τηλέφωνο +49 6655 9636-0
info@desoi.de

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Udo Werner

Udo Werner

Τηλέφωνο +49 6655 9636-0
info@desoi.de

Thomas Menz

Thomas Menz

Τηλέφωνο +49 6655 9636-0
info@desoi.de

Φάσμα εφαρμογών

  • Έγχυση και μηχανική εφαρμογή
  • Οδηγίες επισκευής
  • Καθοδήγηση στο εργοτάξιο
  • Οριζόντια στεγανοποίηση και σφράγιση έναντι της υγρασίας από τριχοειδείς ρωγμές
  • Ἐγχυση κουρτίνας/έγχυση επιφανειών
  • Ἐγχυση ρωγμών και εν συνεχεία σφράγιση στο κάτω μέρος του τοίχου
  • Ανακαίνιση με το σπειροειδές σύστημα αγκύρωσης DESOI
  • Σύστημα καλτσάτας αγκύρωσης DESOI