Σέρβις - Τεχνολογια εγχυσης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (συστάσεις)

Ως υπηρεσία προς μηχανικούς, αρχιτέκτονες και τεχνικούς, η DESOI GmbH προσφέρει περιγραφές απόδοσης (συστάσεις) σε διάφορους τομείς.

Μπορείτε να λάβετε τα σχετικά πιστοποιητικά και φυλλάδια, καθώς και τις περιγραφές απόδοσης, συμπεριλ. ενός CD, έναντι χρέωσης 20 Ευρώ.διαθέσιμο μόνο στα γερμανικά

Ωστόσο, οι περιγραφές απόδοσης (συστάσεις) δεν αντικαθιστούν την προσεκτική διάγνωση του αντικειμένου από έναν εμπειρογνώμονα. Επίσης, η σωστή προσαρμογή στο συγκεκριμένο αντικείμενο είναι προϋπόθεση για την επιτυχή κατασκευή και επισκευή.

Εάν είναι απαραίτητο, μπορούμε να σας προτείνουμε έναν αξιόπιστο συνεργάτη. Η τεχνογνωσία μας και οι συνεργασίες μας μετά από 35 χρόνια εμπειρίας είναι σίγουρο ότι μόνο οφέλη μπορούν να προσφέρουν σε εσάς.

Περιγραφές απόδοσης για σχεδιαστές και αρχιτέκτονες