Σέρβις - Τεχνολογια εγχυσης

ΕΘΝΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΕΡΓΑ

Πολυάριθμες αναφορές αποδεικνύουν την καλή συνεργασία με ειδικούς σε όλο τον κόσμο. Ορισμένα έργα αναφέρονται παρακάτω.

Συμβουλευτική & Πωλήσεις

Τηλέφωνο +49 6655 9636-0
sales@desoi.de

ΣΗΡΑΓΓΕΣ

Γερμανία: Σήραγγα Finne

Γερμανία: Σήραγγα Finne

Ελβετία: Melide

Ελβετία: Melide

Ρωσία: Vorob'evy Gory

Ρωσία: Vorob'evy Gory

ΦΡΑΓΜΑΤΑ

Γερμανία: Hohenwarte

Γερμανία: Hohenwarte

Σερβία: Vrutci

Σερβία: Vrutci

Ιταλία: Diga di San Giacomo

Ιταλία: Diga di San Giacomo

ΣΠΕΙΡΟΕΙΔΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ DESOI

Γερμανία: Έργα τέχνης, Βερολίνο

Γερμανία: Έργα τέχνης, Βερολίνο

Γερμανία: Δημαρχείο Wismar

Γερμανία: Δημαρχείο Wismar

Ρωσία: Στάδιο Jekaterinburg

Ρωσία: Στάδιο Jekaterinburg