Σέρβις - Τεχνολογια εγχυσης

ΕΚΘΕΣΕΙΣ / ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Η ομάδα DESOI εκπροσωπείται όλο το χρόνο σε εμπορικές εκθέσεις και παρουσιάσεις. Οι ακόλουθες ημερομηνίες μπορούν να σας πείσουν για το εύρος απόδοσης.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΓΧΥΣΗΣ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΉ ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ