Σέρβις - Τεχνολογια εγχυσης

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DESOI

DEKRA Zertifiziert

Το πρότυπο ISO 9001:2015 επιτρέπει στους πάσης φύσεως Οργανισμούς την εισαγωγή και τον τακτικό έλεγχο ενός προσαρμοσμένου στις ανάγκες τους συστήματος διαχείρισης.

Η ποιότητα αποτελεί για τον οίκο Desoi το κύριο συστατικό για την εκπλήρωση των ειδικών απαιτήσεων των πελατών. Σε στενή συνεργασία με τους πελάτες μας αναπτύσσουμε κατάλληλα προσαρμοσμένες και κερδοφόρες λύσεις.


Η γρήγορη και εύκολη επεξεργασία καλύπτει όλες τις απαιτήσεις που υπαγορεύονται από τους πελάτες μας - η συνεργασία με σχεδιαστές, μηχανικούς και ειδικούς από όλους τους τομείς εγγυάται βέλτιστη υλοποίηση. Η σφραγίδα ποιότητας "Κατασκευασμένο στη Γερμανία" εκτιμάται ιδιαίτερα από τους πελάτες μας σε όλο τον κόσμο.


Ο σχεδιασμός, ο προγραμματισμός, οι δοκιμές και η ολοκληρωμένη διαδικασία τελικού ελέγχου εξασφαλίζουν την υψηλή ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.


Η ομάδα ειδικών μας είναι πάντα στο πλευρό σας - είτε επί τόπου στο εργοτάξιο, είτε στην εταιρία είτε μέσω τηλεφώνου.

Ένα ποσοστό παράδοσης που αγγίζει σχεδόν το 100 τοις εκατό

Οι παραγγελίες που υποβάλλονται έως τις 5 μ.μ. αποχωρούν από τις εγκαταστάσεις μας συνήθως την ίδια ημέρα.

Οι αποστολές σε όλο τον κόσμο μπορούν να παραδοθούν μέσα σε χρονικό διάστημα 24 έως 72 ωρών. Με αυτόν τον τρόπο εγγυόμαστε στους πελάτες μας ομαλή ροή κατασκευών - τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο!