Συστηματα εγχυσης

ΠAΚΕΡ ΔΙOΓΚΩΣΗΣ

Τα πάκερ διόγκωσης χρησιμοποιούνται σχεδόν σε όλους τους τομείς γεωτρήσεων, στη διάνοιξη σηράγγων και σε ειδικά έργα υποδομής για εργασίες έγχυσης. Αυτές οι εγχύσεις χρησιμοποιούνται γενικά για τη βελτίωση των μηχανικών ιδιοτήτων του εδάφους ή για εφαρμογές στεγάνωσης. Επιπλέον τα πάκερ διόγκωσης χρησιμοποιούνται στην τεχνική μέτρησης γεωτρήσεων για δοκιμαστικές εγχύσεις δείγματος, δοκιμές νερού υπό πίεση και γεωλογικές εργασίες ελέγχου στη γεώτρηση.

Συμβουλευτική & Πωλήσεις

Τηλέφωνο +49 6655 9636-0
sales@desoi.de

ΑΠΛΌ ΠΆΚΕΡ ΔΙΌΓΚΩΣΗΣ

Απλό πάκερ διόγκωσης

Τομείς Εφαρμογής

 • Σταθεροποίηση του εδάφους σε διαφορετικά βάθη
 • Σταθεροποίηση μαλακού εδάφους
 • Σταθεροποίηση βραχώδους εδάφους με ρωγμές
 • Εγχύσεις σε δομικά στοιχεία
 • Εγχύσεις στο έδαφος κάτω από δομικά στοιχεία
 • Εφαρμογές στεγάνωσης
 • Εγχύσεις ανύψωσης

Πλεονεκτήματα και Οφέλη

 • Επαναχρησιμοποιήσιμο
 • Μέρη εισαγωγής υλικών από ανοξείδωτο χάλυβα
 • Απλή και αξιόπιστη στεγάνωση της γεώτρησης
 • Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διαφορετικά βάθη
 • Όλα τα μέρη αντικαθίστανται εύκολα
Packer gonfiabili semplici

Απλό πάκερ διόγκωσης

Άνοιγμα PDF

Κατάστημα

Γερμανικά
Αγγλικά
Γαλλικά

Τοποθέτηση και εύρος επέκτασης στοιχείου πάκερ

Για την τοποθέτηση στην γεώτρηση χρησιμοποιείται, ανάλογα με τον τύπο του πάκερ, ένα σχοινί ασφαλείας ή ένας σωλήνας υλικού. Το πλεονέκτημα του πάκερ διόγκωσης έγκειται στο μεγάλο εύρος επέκτασης του σωλήνα διόγκωσης. Επιπλέον, επιτυγχάνεται καλή στεγάνωση της γεώτρησης, επειδή ο σωλήνας διόγκωσης προσαρμόζεται άριστα στις όποιες ανωμαλίες των τοιχωμάτων της γεώτρησης. Η ομοιόμορφη εφαρμογή στη γεώτρηση είναι εγγυημένη καθ' όλο το μήκος του σωλήνα διόγκωσης


ΔΙΠΛΌ ΠΆΚΕΡ ΔΙΌΓΚΩΣΗΣ

Διπλό πάκερ διόγκωσης

Τομείς Εφαρμογής

 • Κυρίως για εγχύσεις με επενδεδυμένους σωλήνες
 • Σταθεροποίηση του εδάφους σε διαφορετικά βάθη
 • Σταθεροποίηση μαλακού εδάφους
 • Σταθεροποίηση βραχώδους εδάφους με ρωγμές
 • Εγχύσεις σε δομικά στοιχεία
 • Εγχύσεις στο έδαφος κάτω από δομικά στοιχεία
 • Εφαρμογές στεγάνωσης
 • Εγχύσεις ανύψωσης

Πλεονεκτήματα και Οφέλη

 • Επαναχρησιμοποιήσιμο
 • Η αξιόπιστη στεγάνωση με σωλήνα διόγκωσης επιτρέπει την ακριβή τοποθέτηση του υλικού έγχυσης
 • Μεγάλο εύρος σύσφιξης
 • Μεταβλητή δύναμη σύσφιξης
 • Μέρη εισαγωγής υλικών από ανοξείδωτο χάλυβα
 • Όλα τα μέρη μπορούν να αντικατασταθούν
 • διαθέσιμο σε Διάφορα μήκη
Packer gonfiabili doppi

Διπλό πάκερ διόγκωσης

Άνοιγμα PDF

Κατάστημα

Γερμανικά
Αγγλικά
Γαλλικά

Στεγάνωση και εύρος επέκτασης σωλήνα διόγκωσης

Λόγω του γεγονότος ότι ο σωλήνας διόγκωσης του διπλού πάκερ διόγκωσης προσαρμόζεται στις ανομοιομορφίες της γεώτρησης ή του επενδεδυμένου σωλήνα χιτωνίου, διασφαλίζεται πάντα μια καλή στεγάνωση, η οποία μπορεί να ρυθμιστεί μέσω της πίεσης διόγκωσης. Το πλεονέκτημα του πάκερ διόγκωσης έγκειται στο μεγάλο εύρος επέκτασης του σωλήνα διόγκωσης. Η επέκταση μπορεί να φθάσει έως το διπλάσιο της ελάχιστης διαμέτρου της γεώτρησης, και κατά συνέπεια απαιτείται μόνο ένα πάκερ για επενδεδυμένους σωλήνες διαφορετικών μεγεθών


ΠΆΚΕΡ ΔΙΌΓΚΩΣΗΣ 2K

Πάκερ διόγκωσης 2K

Τομείς Εφαρμογής

 • Σταθεροποίηση του εδάφους σε διαφορετικά βάθη
 • Σταθεροποίηση μαλακού εδάφους
 • Σταθεροποίηση βραχώδους εδάφους με ρωγμές
 • Εγχύσεις σε δομικά στοιχεία
 • Εγχύσεις σε θεμέλια
 • Εγχύσεις στο έδαφος κάτω από δομικά στοιχεία
 • Εφαρμογές στεγάνωσης
 • Εγχύσεις ανύψωσης

Πλεονεκτήματα και Οφέλη

 • Τα υλικά έγχυσης 2Κ μεταφέρονται χωριστά ως τον σωλήνα ανάμιξης και αναμιγνύονται εκεί με μεταβλητό αριθμό στατικών αναμικτών
 • Είναι συχνά επαναχρησιμοποιήσιμα, καθώς και οι δύο γραμμές τροφοδοσίας και οι βαλβίδες αντεπιστροφής μπορούν να ξεπλυθούν ξεχωριστά στο πάκερ
 • Μεγάλο εύρος διόγκωσης του σωλήνα διόγκωσης, το οποίο διασφαλίζει ασφαλή στεγάνωση στη γεώτρηση και μεταβλητή δύναμη σύσφιξης
 • Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διαφορετικά βάθη
2K-Blähpacker

Πάκερ διόγκωσης 2K

Άνοιγμα PDF

Κατάστημα

Γερμανικά
Αγγλικά
Γαλλικά

Σφράγιση και Στεγάνωση όλου του χώρου με διόγκωση του σωλήνα

Για την τοποθέτηση και την επακόλουθη αφαίρεση του 2Κ-διογκωτή του συσκευαστή χρησιμοποιείται ένα σχοινί ασφαλείας που είναι συνδεδεμένο με το κιβώτιο. Το ιδιαίτερο πλεονέκτημα του 2K-διογκωτή του συσκευαστή είναι ότι το σχετικό υλικό 2-συστατικών ταχείας αντιδράσεως της έγχυσης προωθείται χωριστά από τον σωλήνα ανάμειξης. Το στατικό στοιχείο ανάμειξης σε συνδυασμό με τον μεταβλητό αριθμό του στατικού αναμικτήρα ένθεσης εγγυάται το βέλτιστο αποτέλεσμα ανάμειξης για το αντίστοιχο υλικό έγχυσης. 'Ολα τα εξαρτήματα των σωλήνων και οι βαλβίδες ελέγχου μπορούν να ξεπλυθούν μέσα στο Πάκερ ξεχωριστά. Ένα επιπλέον πλεονέκτημα είναι η μεγάλη επεκτασιμότητα των διογκώσεων των σωλήνων. Ανάλογα με τον τύπο του συσκευαστή η επέκταση αυτή μπορεί να φθάσει μέχρι και 2 φορές την διάμετρο ανάπαυσης. Επιπλέον ο 2K-διογκωτής του συσκευαστή παράγει μια πολύ καλή στεγανοποίηση της γεώτρησης μέσω της διόγκωσης του σωλήνα και μπορεί να προσαρμόζεται άμεσα και άριστα στις ανωμαλίες του τοιχώματος της γεωτρήσεως. Αυτό οδηγεί σε μια ενιαία ισχυρά ρυθμιζόμενη αντιστήριξη ώστε η διόγκωση του σωλήνα να ασφαλίζει σχεδόν ολόκληρη την οπή.