Συστηματα εγχυσης

ΠAΚΕΡ ΒΑΛΒIΔΑΣ

Τα πάκερ βαλβίδας προορίζονται για οριζόντιες και κάθετες εγχύσεις στεγανοποίησης σε εδάφη χωρίς δυνατότητα τοποθέτησης εμβόλων. Με την ομαδοποίηση πάκερ βαλβίδας μπορούν να πραγματοποιηθούν εγχύσεις σε διαφορετικά βάθη με μία και μόνο γεώτρηση.

Πάκερ βαλβίδας DESOI

Εφαρμογή

Διατρήσεις Ø 80 έως 150 mm πραγματοποιούνται στο απαιτούμενο βάθος. Ο σωλήνας γεώτρησης γεμίζεται με ένα μανδύα μίγματος από νερό, τσιμέντο και μπεντονίτη και στη συνέχεια αφαιρείται. Στη συνέχεια το πάκερ βαλβίδας τοποθετείται με το σωλήνα έγχυσης. Το απαιτούμενο βάθος τοποθέτησης του πάκερ βαλβίδας καθορίζει το μήκος του σωλήνα έγχυσης. Η πίεση εγχύσεως σπάει το μίγμα μανδύα και το υλικό εγχύσεως πιέζεται μέσα στο έδαφος. Κατά τη χρήση πολλαπλών πάκερ βαλβίδας, η έγχυση γίνεται ξεχωριστά σε κάθε πάκερ.

Κατάστημα

Γερμανικά
Αγγλικά
Γαλλικά

Συμβουλευτική & Πωλήσεις

Τηλέφωνο +49 6655 9636-0
sales@desoi.de