Λόγχη έγχυσης

ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΧΩΝ ΕΓΧΥΣΗΣ

Αυτή η διαδικασία αφορά την τοποθέτηση χαλυβδοσωλήνων με πλευρικές οπές και αιχμές στο έδαφος. Διατίθενται επίσης κατάλληλες επεκτάσεις με ή χωρίς οπές εξόδου, καθώς και με καλυμμένες οπές εξόδου. Η μέθοδος αυτή είναι ιδιαιτέρως κατάλληλη για μικρά βάθη σε καλά διαπερατά εδάφη. Το μέγιστο βάθος τοποθέτησης εξαρτάται από τις συνθήκες του εδάφους. Στην πράξη, εφαρμόζονται βάθη τοποθέτησης έως 15 μέτρα. Το υλικό της έγχυσης μπορεί να εισχωρήσει στο έδαφος μέσα από όλα τα ανοίγματα. Όταν η λόγχη έγχυσης χρησιμοποιείται με διαχωρισμό της αιχμής, το πληρωτικό υλικό ρέει από το άκρο της λόγχης. Για εγχύσεις κάτω από πλάκες βάσεις, αυτές πρέπει να προδιατρηθούν αναλόγως. Για τη στεγανοποίηση χρησιμοποιούνται πάκερ έγχυσης με χιτώνιο ζεύξης.

Πλεονεκτήματα και Οφέλη

 • Οι λόγχες έγχυσης μπορούν να συνδυαστούν αναλόγως με το βάθος έγχυσης
 • Κατά την τοποθέτηση της λόγχης Ø 21,3 mm δεν δημιουργείται κενό στην εξωτερική διάμετρο, και κατά συνέπεια δεν προκύπτει μη ελεγχόμενη ροή του υλικού έγχυσης
 • Εύκολο στη χρήση χωρίς τη χρησιμοποίηση μεγάλων μηχανημάτων

Τομείς Εφαρμογής

 • Σταθεροποίηση εδάφους
 • Ιδιαίτερα κατάλληλο για μικρά βάθη σε καλά διαπερατά εδάφη
 • Σταθεροποίηση χαλαρών πετρωμάτων
 • Υποστήριξη δομών
 • Κουρτίνα τσιμεντενέσεων
 • Μεταγενέστερες στεγανοποιήσεις
 • Εγχύσεις ανύψωσης
 • Σταθεροποίηση θεμελίων μηχανών
Λόγχες έγχυσης - έγχυση στο έδαφος
Λόγχες έγχυσης - έγχυση κάτω από δομικά στοιχεία

Κρουστική λειτουργία - Κρουστική λόγχη

 1. Βιδώστε το κρουστικό έμβολο πάνω στην κρουστική λόγχη
 2. Με την ηλεκτρική κρουστική σφύρα και το εργαλείο ρύθμισης σφίξτε την κρουστική λόγχη στη βάση
 3. Αφαιρέστε το κρουστικό έμβολο με το επαναφορτιζόμενο δραπανοκατσάβιδο προς τα αριστερά
 4. Βιδώστε το χιτώνιο συνδέσμου, το στεγανοποιητικό δακτύλιο, το κρουστικό έμβολο εκτελώντας 2 περιστροφές και σφίξτε την κρουστική λόγχη με το επαναφορτιζόμενο δραπανοκατσάβιδο (πλ. διαδρομή βίδας 40mm)
 5. Σφίξτε την κρουστική λόγχη με την ηλεκτρική κρουστική σφύρα και το κρουστικό έμβολο στη βάση
 6. Επαναλάβετε τα σημεία 3 έως 5 στο επιθυμητό βάθος
Διαδικασία έγχυσης, Λόγχες έγχυσης

Λόγχη έγχυσης με διαχωρισμό αιχμής - έξοδος υλικού προς τα κάτω

Τοποθετήστε τη λόγχη στο επιθυμητό βάθος και στη συνέχεια τραβήξτε την προς τα πίσω κατά περίπου 10 εκατοστά, έτσι ώστε η αιχμή να διαχωριστεί από τη λόγχη. Αρχίστε τη διαδικασία έγχυσης και εάν είναι απαραίτητο, τραβήξτε και πάλι τη λόγχη και προχωρήστε σε έγχυση σε διαφορετικό βάθος.

Πλεονεκτήματα και Οφέλη

 • Δυνατότητα σταδιακής έγχυσης
 • Δυνατότητα στοχευμένης έγχυσης σε καθορισμένο βάθος
 • Λόγχη έγχυσης με διαχωρισμό αιχμής - έξοδος υλικού προς τα κάτω
  Λόγχη έγχυσης με διαχωρισμό αιχμής - έξοδος υλικού προς τα κάτω

  Λόγχες έγχυσης με πλευρικές οπές εξόδου

  Τοποθετήστε τη λόγχη έγχυσης στο επιθυμητό βάθος. Με τον συνδυασμό λογχών με και χωρίς οπές είναι δυνατή η έγχυση σε ολόκληρη την περιοχή διάτρησης π.χ. λόγχες μήκους 5 μέτρων, τα κατώτερα 3 μέτρα φέρουν πλευρικές οπές και λαμβάνει χώρα έγχυση.

  Λόγχες έγχυσης με πλευρικές οπές εξόδου
  Λόγχες έγχυσης με πλευρικές οπές εξόδου

  Λόγχη έγχυσης με καλυμμένες πλευρικές οπές εξόδου

  Αυτός ο τύπος λογχών έγχυσης έχει την ίδια εφαρμογή με τις κοινές λόγχες έγχυσης, αλλά και το πλεονέκτημα ότι εμποδίζει τη διείσδυση ακαθαρσιών κατά την τοποθέτηση, λόγω των καλυμμένων οπών εξόδου. Αυτή η παραλλαγή είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για αμμώδη εδάφη και για σημεία από τα οποία διέρχεται υδροφόρος ορίζοντας.

  Πλεονεκτήματα και Οφέλη

 • Αποτροπή εισόδου ξένων σωματιδίων λόγω του καλύμματος
 • Εφαρμογή σε χαλαρά, αμμώδη εδάφη
 • Πολύ υψηλή ασφάλεια έγχυσης
 • Λόγχη έγχυσης με καλυμμένες πλευρικές οπές εξόδου
  Λόγχη έγχυσης με καλυμμένες πλευρικές οπές εξόδου

  Κατάστημα

  Γερμανικά
  Αγγλικά
  Γαλλικά

  Συμβουλευτική & Πωλήσεις

  Τηλέφωνο +49 6655 9636-0
  sales@desoi.de