Συστηματα εγχυσης

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΓΧΥΣΗΣ

Τα συστήματα έγχυσης που διαθέτουμε προορίζονται ειδικά για εφαρμογή σε ορυχεία, διάνοιξη σηράγγων, υπογείων κατασκευών και ειδικών κατασκευών. Περιλαμβάνουν πάκερ διόγκωσης, υδραυλικά πάκερ, πάκερ με δακτύλιο στεγάνωσης, πάκερ σύσφιξης, λόγχες έγχυσης, πάκερ με διάφραγμα πασσαλοσανίδων, πάκερ βαλβίδων, κ.λπ σε διάφορες εκδόσεις.

Διατίθενται επίσης αξεσουάρ και βοηθητικός εξοπλισμός. Οι σφραγίδες οπών διάτρησης είναι επίσης διαθέσιμες και σε έκδοση με πλαστικό χιτώνιο. Το πάκερ σύσφιξης είναι κατάλληλος για τη στεγάνωση πετρωμάτων με ενέσιμες ρητίνες, καθώς και για όλα υλικά έγχυσης που βασίζονται σε ορυκτά. Η λόγχη έγχυσης οδηγείται σε καλά διαπερατά σημεία και απαιτεί λεπτομερή προετοιμασία. Για εγχύσεις σε μη-καθοδηγήσιμα εδάφη, παρέχεται το πάκερ βαλβίδας. Τα ειδικά σχεδιασμένο πάκερ πασσαλοσανίδων έχει σχεδιαστεί ειδικά για έγχυση πίσω από πασσαλοσανίδες και παρέχει αξιόπιστη υποστήριξη και ασφαλή στεγανοποίηση.