Συστήματα αγκύρωσης

ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜEΝΟ ΣYΣΤΗΜΑ ΑΓΚYΡΩΣΗΣ

Προεντεταμένο σύστημα αγκύρωσης

Τομείς Εφαρμογής

  • Δημιουργία αντοχής δεσμού (δεσμός διάτμησης)
  • Ήπια επισκευή διατηρητέων κτιρίων
  • Επισκευή τοιχοποιίας κατάλληλη για μνημεία

Κατάστημα

Γερμανικά
Αγγλικά
Γαλλικά

Συμβουλευτική & Πωλήσεις

Τηλέφωνο +49 6655 9636-0
sales@desoi.de