Συστήματα αγκύρωσης

ΠΑΚΕΡ ΜΕ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΕΚΤΗ (ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ)

Το πάκερ με περιμετρικό συλλέκτη χρησιμοποιείται για την έγχυση και τον ταυτόχρονο εξαερισμό σε άγκυρες με ράβδο. Με τη χρήση 4 αξονικών βιδών σύσφιξης, υπάρχει η δυνατότητα σφραγίσεως του φρέατος και της αγκύρωσης έναντι του υλικού έγχυσης.

Πάκερ με περιμετρικό συλλέκτη (δακτύλιος στεγανοποίησης)
Πάκερ με περιμετρικό συλλέκτη (δακτύλιος στεγανοποίησης)

Κατάστημα

Γερμανικά
Αγγλικά
Γαλλικά

Συμβουλευτική & Πωλήσεις

Τηλέφωνο +49 6655 9636-0
sales@desoi.de