Συστήματα αγκύρωσης

DESOI ΕΛΙΚΟΕΙΔEΣ ΣYΣΤΗΜΑ ΑΓΚYΡΩΣΗΣ

Η ελικοειδής άγκυρα είναι ένας ελικοειδώς διαμορφωμένος ανοξείδωτος χάλυβας, που χρησιμοποιείται για την επισκευή τοιχοποιίας με ρηγματώσεις. Οι ελικοειδείς άγκυρες χρησιμοποιούνται στη τοιχοποιία για τον περιορισμό του πλάτους των ρωγμών. Προκειμένου να δημιουργηθεί μια σταθερή σύνδεση μεταξύ της σπειροειδούς άγκυρας και της τοιχοποιίας, ενδείκνυται η χρήση του κονιάματος DESOI για σπειροειδείς άγκυρες. Για τη ποιοτικότερη εφαρμογή προσφέρονται τα ειδικά εργαλεία DESOI (→ πριονιστές λίθων και αρμών AS 170/τεχνικής εφαρμογής).

Εγκατάσταση σπειροειδούς άγκυρας DESOI
Σπειροειδείς άγκυρες DESOI για ρωγμές στην πρόσοψη
Σπειροειδείς άγκυρες DESOI για ρωγμές κοντά σε παράθυρα
Σπειροειδείς άγκυρες DESOI για ενίσχυση αψίδων
Σπειροειδείς άγκυρες DESOI για ρωγμές στην τοιχοποιία

Πλεονεκτήματα και Οφέλη

 • Ελάχιστη επέμβαση στην τοιχοποιία
 • Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε σχεδόν όλους τους τύπους τοιχοποιίας
 • Η σπειροειδής άγκυρα δρα ως μεταγενέστερη ενίσχυση
 • Οι υφιστάμενες ρωγμές γεφυρώνονται μόνιμα
 • Δεν υπάρχει κίνδυνος διάβρωσης
 • Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε ελαφρώς νωπές επιφάνειες ρωγμών
 • Πιστοποιημένο Σύστημα
 • Εξυπηρέτηση DESOI για Σχεδιασμό/Συστάσεις → Προδιαγραφές Απόδοσης

Τομείς Εφαρμογής

 • Ρωγμές σε προσόψεις ή στα σημεία των ανοιγμάτων
 • Ρωγμές σε δοκάρια ή τοξωτά δοκάρια
 • Σύνδεση κελυφών τοιχοποιίας / αγκύρωσεων ρευστών κονιαμάτων
 • Αντικείμενα στα πλαίσια συντήρησης μνημείων
Crack repair with the DESOI Spiral anchor system

Crack repair with the DESOI Spiral anchor system

PDF open in german/english

PDF open in german/french

Κατάστημα

Γερμανικά
Αγγλικά
Γαλλικά

Συμβουλευτική & Πωλήσεις

Τηλέφωνο +49 6655 9636-0
sales@desoi.de