Συστήματα αγκύρωσης

ΑΠΛOΣ ΡΥΘΜΙΣΤΉΣ ΔYΝΑΜΗΣ ΣYΣΦΙΞΗΣ

Απλός ρυθμιστής δύναμης σύσφιξης

Ο απλός ρυθμιστής δύναμης σύσφιξης είναι ένας μηχανισμός για την τάνυση και τη σταθερή συγκράτηση των δομικών στοιχείων. Επιτρέπει τον σταθερό καθορισμό και τη διατήρηση του φορτίου μίας κατασκευής, και επιλεκτικά την καταγραφή του, μέσω μιας ηλεκτρονικής συσκευής μέτρησης. Ακόμη και σε περίπτωση διακυμάνσεων από δυναμικές καταπονήσεις (π.χ. μικροί σεισμοί, κωδωνοκρουσίες, μεταβολές θερμοκρασίας και υγρασίας, φορτία ανέμου), το φορτίο μπορεί να διατηρηθεί σε ένα επίπεδο.

ΔΙΠΛOΣ ΡΥΘΜΙΣΤHΣ ΤAΝΥΣΗΣ (ΔYΝΑΜΗ ΣYΣΦΙΞΗΣ)

Διπλός ρυθμιστής τάνυσης (δύναμη σύσφιξης)

Ο διπλός ρυθμιστής τάνυσης είναι ένας μηχανισμός για την τάνυση και τη σταθερή συγκράτηση των δομικών στοιχείων. Επιτρέπει τον σταθερό καθορισμό και τη διατήρηση του φορτίου μίας κατασκευής, και επιλεκτικά την καταγραφή του, μέσω μιας ηλεκτρονικής συσκευής μέτρησης. Ακόμη και σε περίπτωση διακυμάνσεων από δυναμικές καταπονήσεις (π.χ. μικροί σεισμοί, κωδωνοκρουσίες, μεταβολές θερμοκρασίας και υγρασίας, φορτία ανέμου), το φορτίο μπορεί να διατηρηθεί σε ένα επίπεδο.

Τομείς Εφαρμογής

  • Κτίρια που πρέπει να ασφαλιστούν και να ενισχυθούν κατασκευαστικά στο πλαίσιο εργασιών συντήρησης και ανακαίνισης.
  • Προστασία θόλων με εγκατάσταση του ρυθμιστή τάνυσης, είτε ορατών στο φέρον σύστημα είτε μη ορατών σε ένα δομικό στοιχείο (π.χ. εσοχή σε τοίχο).
  • Η μεταφορά φορτίου από το υπάρχον φέρον σύστημα στο περιβάλλον υλικό μπορεί να γίνει, είτε μέσω συγκόλλησης στο φέρον δομικό στοιχείο με χρήση κονιάματος συγκόλλησης (π.χ. τοιχοποιία, κατασκευή από σκυρόδεμα), είτε μέσω των συνδέσεων επαφής (π.χ. σε πλάκες τάνυσης μέσω ακριανών πλακών).

Καταχώρηση φορτίου στην τοιχοποιία

Καταχώρηση φορτίου στην τοιχοποιία

Συμβουλευτική & Πωλήσεις

Τηλέφωνο +49 6655 9636-0
sales@desoi.de