Σωλήνας έγχυσης

ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΝ

Για την ασφαλή εκκένωση των σωλήνων έγχυσης

Με την Διάταξη Εκκένωσης Σωλήνων 'Εγχυσης οι σωλήνες μπορούν εύκολα και με ασφάλεια να εκκενωθούν μετά την έγχυση. Το υφιστάμενο ακόμα στο πληρωτικό σωλήνα υλικό έγχυσης (υπόλοιπο) αναρροφάται από το κενό - κατ'αυτόν τον τρόπο ο σωλήνας έγχυσης είναι έτοιμος για χρήση σε μια άλλη έγχυση. Με τη χρήση του προσαρμογέα η Διάταξη Εκκένωσης Σωλήνων είναι κατάλληλη για χρήση με συσκευαστή τύπου καρφί.

Διάταξη εκκένωσης σωλήνων DESOI

Αξεσουάρ

Εξαρτήματα διάταξης εκκένωσης

Κατάστημα

Γερμανικά
Αγγλικά
Γαλλικά

Συμβουλευτική & Πωλήσεις

Τηλέφωνο +49 6655 9636-0
sales@desoi.de