Οριζόντια σφράγιση

ΟΡΙΖOΝΤΙΑ ΣΦΡAΓΙΣΗ / EΓΧΥΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΤΑΔIΩΝ

Η οριζόντια σφράγιση (έγχυση υπό πίεση) είναι ένα σύστημα σφράγισης έναντι της υγρασίας από τριχοειδείς ρωγμές. Τα υπόγεια μετατρέπονται ολοένα και συχνότερα σε χώρους διαβίωσης. Για την κάλυψη των συγκεκριμένων απαιτήσεων ποιότητας διαβίωσης, σε πολλές περιπτώσεις απαιτείται η εφαρμογή μίας επαγγελματικής στεγανοποίησης σε υγρούς τοίχους. Αν υφίστανται κοιλότητες, αυτές πρέπει αρχικά να πληρωθούν με πάστα τσιμέντου. Ο στόχος της οριζόντιας σφράγισης είναι η συρρίκνωση των τριχοειδών ρωγμών στο δομικό υλικό, ώστε να αποτραπεί η περαιτέρω αύξηση της υγρασίας και να μειωθεί η περιεκτικότητα σε υγρασία στην τοιχοποιία. Η πλήρωση των κοιλοτήτων και η εφαρμογή της οριζόντιας σφράγισης επιτυγχάνεται με το ίδιο σύστημα πάκερ.

Πλεονεκτήματα και Οφέλη

 • Σταθεροποίηση και στερέωση της τοιχοποιίας στο σημείο της έγχυσης
 • Χαμηλή κατανάλωση υγρού έγχυσης μέσω της προηγούμενης πλήρωσης των κοιλοτήτων
 • Χρήση λιγότερων εξαρτημάτων, π.χ. μικρότερη φθορά από οπές και χρήση πάκερ
 • Μείωση των ωρών εργασίας ανά τρέχον μέτρο

Παραδείγματα εφαρμογής

 • Μπορεί να εφαρμοστεί σε παλαιά κτίσματα
 • Ανάλογα με το αντικείμενο και τον βαθμό διείσδυσης υγρασίας, χρησιμοποιούνται διάφορες μέθοδοι
 • Ο προκαταρκτικός έλεγχος είναι απαραίτητος για τα μέτρα επισκευής
 • Η οριζόντια σφράγιση πρέπει να εκτελείται σε όλη τη διατομή του δομικού στοιχείου

Τομείς Εφαρμογής

 • Τοιχοποιία με κοιλότητες
 • Ομογενής οπτοπλινθοδομή
 • Ομογενής τοιχοποιία με χαμηλή αλκαλικότητα και βαθμό διείσδυσης υγρασίας ˃ 80%
Ανερχόμενη υγρασία

Λοιπές πληροφορίες:

Φύλλο δεδομένων WTA 04.04.04 / D
"Έγχυση τοιχοποιίας ενάντια σε τριχοειδή υγρασία"

Φύλλο WTA E-4-10
"Μέθοδος έγχυσης με πιστοποιημένες ουσίες ενάντια στη μεταφορά υγρασίας από τριχοειδείς ρωγμές“

Φύλλο δεδομένων WTA E-4-6, Τεύχος 01.2012D
"Επακόλουθη στεγάνωση δομικών υλικών σε επαφή με το έδαφος"

Τομείς εφαρμογής

Στάδια

Εκτέλεση

Τοίχωμα με κοιλότητες

 

Συνδυασμός σταδίου 1 (ένεμα) και σταδίου 2 (μικρογαλάκτωμα)

 

1. 
Έγχυση του ενέματος (Στάδιο 1) 
    • Πλήρωση κοιλότητας
   
• Σταθεροποίηση τοιχώματος

2. Έγχυση μικρογαλακτώματος (Στάδιο 2) μετά τη σκλήρυνση του ενέματος/
    
• Δημιουργία της οριζόντιας στεγανοποίησης

Ομοιογενής πλινθοδομή

 

Στάδιο 2 (Μικρογαλάκτωμα)

 

1. Έγχυση του μικρογαλακτώματος
     • Δημιουργία της οριζόντιας στεγανοποίησης

Ομοιογενής πλινθοδομή με χαμηλή αλκαλικότητα και διείσδυση υγρασίας > 80 %

Συνδυασμός Σταδίου 2 (Μικρογαλάκτωμα) και Σταδίου 3 (Ενεργοποιητής)

1. 
Έγχυση του μικρογαλακτώματος
    
• Δημιουργία της οριζόντιας στεγανοποίησης

2. Εκ νέου έγχυση του ενεργοποιητή για την ενεργοποίηση του μικρογαλακτώματος

Οριζόντια σφράγιση τοιχοποιίας
Οριζόντια σφράγιση τοιχοποιίας με κοιλότητες
Horizontal sealing

Horizontal sealing
Subsequent injection against capillary ascending moisture

PDF open in german/englisch

PDF open in german/french

Κατάστημα

Γερμανικά
Αγγλικά
Γαλλικά

Συμβουλευτική & Πωλήσεις

Τηλέφωνο +49 6655 9636-0
sales@desoi.de