Κουρτίνα αρμολόγησης

ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΟΗΣ II (DESOI Flow Control II)

Με τις συσκευές ελέγχου ροής DESOI Flow Control II και το συμβατής τεχνολογίας μηχάνημα, η διαδικασία έγχυσης και ρυθμού ροής μπορεί να ελέγχεται ηλεκτρονικά. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας έγχυσης, τα δεδομένα μπορούν να προβληθούν και, στη συνέχεια, να τεθούν σε ψηφιακή επεξεργασία. Οι συσκευές ελέγχου DESOI Flow Control II ενσωματώνουν τη μόνιμη παρακολούθηση της πίεσης έγχυσης, των όγκων κατανάλωσης και των αναλογιών ανάμιξης. Σε περίπτωση ασυμφωνίας ή όταν επιτευχθούν οι καθορισμένες τιμές, ακούγεται σήμα και η συσκευή έγχυσης απενεργοποιείται ή μπορεί να απενεργοποιηθεί. Με τη βοήθεια του πρωτοκόλλου καταγραφής είναι εφικτός ο έλεγχος της διαδικασίας έγχυσης για κάθε πάκερ. Με αυτόν τον τρόπο, ο πελάτης μπορεί να έχει μια αδιαμφισβήτητη τεκμηρίωση των εργασιών έγχυσης που εκτελούνται.

Οθόνη Flow Control II

Πλεονεκτήματα για σχεδιαστές και κατασκευαστές

Οι συσκευές ελέγχου ροής DESOI Flow Control II αποτελούν εγγύηση ότι τα προβλεπόμενα ποσοστά κατανάλωσης και οι προβλεπόμενες τεχνικές παράμετροι παρακολουθούνται συνεχώς ώστε να τηρούνται επακριβώς, για παράδειγμα, η αναλογία ανάμιξης και η έγχυση πίεσης. Η συντονισμένη τεχνολογία των μηχανών είναι αξιόπιστη, δοκιμασμένη και επιτρέπει ένα υψηλό επίπεδο ασφάλειας εκτέλεσης. Κατόπιν αιτήματος, το σύστημα μπορεί να εξοπλιστεί για ένα έργο ή για τα χαρακτηριστικά μίας εφαρμογής.

Τεκμηρίωση DESOI Flow Control II

 • Πραγματική κατανάλωση υλικού ανά πάκερ (εκτός μέτρησης PUH - παλινδρόμησης)
 • Αναλογία ανάμιξης (εκτός PUH / Z)
 • Πίεση έγχυσης ανά πάκερ
 • Διάρκεια έγχυσης ανά πάκερ
 • Ακολουθία έγχυσης
 • Αριθμός επαναλαμβανόμενων εγχύσεων
 • Ημερομηνία και ώρα της έγχυσης

Προσφορά υπηρεσιών

 • Ατομικός Τεχνικός Σύμβουλος
 • Διδασκαλία του συστήματος από ειδικούς τεχνικούς στο χώρο του εργοταξίου
 • Μίσθωση των συστημάτων

Υλικά εφαρμογής

 • Ακρυλικό τζελ
 • Πολυουρεθάνη και πυριτικές ρητίνες
 • Μετρητής παλινδρόμησης
 • Τσιμέντο
Πνευματική εμβολοφόρος αντλία με Flow Control

Κατάστημα

Γερμανικά
Αγγλικά
Γαλλικά

Συμβουλευτική & Πωλήσεις

Τηλέφωνο +49 6655 9636-0
sales@desoi.de