Κουρτίνα αρμολόγησης

ΚΟΥΡΤIΝΑ ΑΡΜΟΛOΓΗΣΗΣ (EΓΧΥΣΗ ΤΖΕΛ)

Μια δοκιμασμένη διαδικασία μεταγενέστερης στεγάνωσης στην κατασκευή σηράγγων, σε τεχνικά έργα, κατοικίες και βιομηχανικά κτίρια, χώρους στάθμευσης, υπόγειες κατασκευές, αποχετεύσεις και υδραυλικά έργα. Η έγχυση ακρυλικού τζελ (ρητίνη υδροδομής) παρέχει στεγάνωση σε δομικά στοιχεία σε επαφή ή κάτω από το έδαφος από μέσα προς τα έξω και πλήρωση σημείων, όπως ρωγμές, κενά, κοιλότητες, αρμοί. Η κατάλληλη τεχνική έγχυσης και τα πάκερ έγχυσης, καθώς και ένα κατάλληλο σχέδιο εξυγίανσης διασφαλίζουν την επιτυχία της στεγάνωσης.

Απαιτήσεις για το πάκερ έγχυσης

 • Σταθερή τοποθέτηση στο δομικό στοιχείο κατά τη διαδικασία της έγχυσης
 • Αντοχή σε διάβρωση των μερών που παραμένουν στο δομικό στοιχείο
 • Δυνατότητα κλεισίματος του πάκερ
 • Η διατομή πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στον απαιτούμενο ρυθμό και τα χαρακτηριστικά ροής της ουσίας εγχύσεως
 • Αντεπίστροφες βαλβίδες με χαμηλή πίεση έναρξης ροής

Βήματα Εργασίας

 • Οπές διαπερνούν το σύνολο της δομής από μέσα προς τα έξω σύμφωνα με ένα καθορισμένο, κατάλληλο μοτίβο διάτρησης.
 • Τα πάκερ έγχυσης τοποθετούνται μέσα στις οπές και λαμβάνει χώρα η έγχυση.
 • Η κατασκευή περιβάλλεται από χώμα/άμμο. Η κουρτίνα γέλης εισέρχεται στους πόρους και δημιουργεί ένα μίγμα που εμποδίζει την είσοδο του νερού στην κατασκευή ή τους αρμούς διαστολής κλπ.

Πάκερ έγχυσης

 • Πάκερ διάτρησης (πάκερ χάλυβα)
 • Πάκερ κρούσης (πλαστικό πάκερ)
Εφαρμογή έγχυσης κουρτίνας
Εφαρμογή έγχυσης κουρτίνας

Τομείς Εφαρμογής για μεταγενέστερη στεγάνωση

 • Έγχυση τζελ στο έδαφος
 • Έγχυση αρθρώσεων κίνησης
 • Έγχυση κοιλοτήτων
 • Το χαμηλού ιξώδους, υγρό υλικό έγχυσης εκτοπίζει το υπάρχον νερό και σχηματίζει μαζί με την περιβάλλουσα κατασκευή μία ελαστική στεγάνωση ή ένα ελαστικό σώμα έγχυσης.

Παραδείγματα Εφαρμογής

 • Κατασκευές σηράγγων
 • Τεχνικά έργα
 • Κατοικίες και βιομηχανικά κτίρια (αποθήκες, υπόγεια)
 • Γκαράζ στάθμευσης
 • Υπόγεια έργα και αποχετεύσεις (εγκαταστάσεις λυμάτων, μετρό)
 • Υδραυλικά έργα (κλεισιάδες, λιμένες, διάδρομοι περιπολίας)
Curtain injection and masonry injection with acrylate gel

Curtain injection and masonry injection 

PDF open in german/english

PDF open in german/french

Κατάστημα

Γερμανικά
Αγγλικά
Γαλλικά

Συμβουλευτική & Πωλήσεις

Τηλέφωνο +49 6655 9636-0
sales@desoi.de