Επισκευή αρμών

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΡΜΩΝ

Για την επισκευή των αρμών διαθέτουμε κατάλληλα εργαλεία, αντλίες, εξαρτήματα και αξεσουάρ που επιτρέπουν την επαγγελματική εκτέλεση των εργασιών, όπως αντλίες πεπιεσμένου αέρα, αντλίες καθαρισμού, ηλεκτρικές αντλίες, μανδύες, ακροφύσια, σωλήνες υλικού, λιπαντικά, κλπ.