Έγχυση επιφανειών

EΓΧΥΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

Με την έγχυση επιφανειών είναι δυνατή η στεγάνωση μη στεγανών δομικών στοιχείων σε επαφή με το έδαφος από μέσα προς τα έξω. Ανάλογα με τη φύση των δομικών υλικών και της δομής των πόρων δημιουργείται ένα συνεχές επίπεδο στεγάνωσης στο δομικό στοιχείο (τοιχοποιία). Με την έγχυση των κατάλληλων υλικών, όπως γέλες ή ρητίνες χαμηλού ιξώδους, οι διαδρομές του νερού σφραγίζονται.

Πάκερ έγχυσης

 • Πάκερ διάτρησης (πάκερ χάλυβα)
 • Πάκερ κρούσης (πλαστικό πάκερ)

Απαιτήσεις για το πάκερ έγχυσης

 • Σταθερή τοποθέτηση στο δομικό στοιχείο κατά τη διαδικασία της έγχυσης
 • Αντοχή σε διάβρωση των μερών που παραμένουν στο δομικό στοιχείο
 • Δυνατότητα κλεισίματος του πάκερ
 • Η διατομή πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στον απαιτούμενο ρυθμό και τα χαρακτηριστικά ροής της ουσίας εγχύσεως
 • Αντεπίστροφες βαλβίδες με χαμηλή πίεση έναρξης ροής

Βήματα εργασίας

 • Το μοτίβο και το βάθος των οπών εξαρτάται από τη γεωμετρία της κατασκευής και καθορίζεται από ειδικούς.
 • Το δομικό στοιχείο δεν διατρυπιέται πλήρως, αλλά όσο το δυνατόν πλησιέστερα στο εξωτερικό του άκρο.
 • Οι οπές στο μη στεγανό δομικό στοιχείο γίνονται από μέσα προς τα έξω, μέχρι περίπου τα 2/3 του πάχους του δομικού στοιχείου και με μικρή γωνία κλίσης.
 • Τα πάκερ έγχυσης τοποθετούνται μέσα στις οπές και λαμβάνει χώρα η έγχυση.

Περαιτέρω πεδία εφαρμογής για τις επόμενες σφραγίσεις διαρροών

 • Κουρτίνα εγχύσεων στο έδαφος
 • Ένεση στους αρμούς διαστολής
 • Ένεση στους χώρους των κτιρίων
 • Το χαμηλού ιξώδους, υγρό υλικό της ένεσης εκτοπίζει το νερό που υπάρχει, και μαζί με την όλη περιβάλλουσα κατασκευή δημιουργεί ένα ελαστικού τύπου σφράγισμα ή ένα ελαστικό ενέσιμο σώμα.
Έγχυση επιφανειών DESOI
Έγχυση επιφανειών DESOI
Εφαρμογή έγχυσης επιφανειών DESOI

Παραδείγματα Εφαρμογής

 • Κατοικίες και βιομηχανικά κτίρια (αποθήκες, υπόγεια)
 • Υπόγεια έργα και αποχετεύσεις (εγκαταστάσεις λυμάτων, μετρό)
 • Υδραυλικά έργα (κλεισιάδες, λιμένες, διάδρομοι περιπολίας)
 • Κατασκευές σηράγγων
Curtain injection and masonry injection

Curtain injection and masonry injection

PDF open in german/english

PDF open in german/french

Κατάστημα

Γερμανικά
Αγγλικά
Γαλλικά

Συμβουλευτική & Πωλήσεις

Τηλέφωνο +49 6655 9636-0
sales@desoi.de