Εγχύσεις σε ρωγμές

EΓΧΥΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΙΚH ΡΗΤIΝΗ

Οι αντιδραστικές ρητίνες μπορούν να αποτελούνται από ένα ή δύο συστατικά, τα οποία αντιδρούν χημικά το ένα με το άλλο. Οι εκκινητές και οι επιταχυντές προστίθενται ποικιλοτρόπως ως πρόσθετα συστατικά.

Εφαρμογή πάκερ έγχυσης - Τομείς εφαρμογής

 • Σε στεγνά και νωπά δομικά στοιχεία
 • Σε περιπτώσεις ρωγμών με εισροή νερού και νερού υπό πίεση
 • Για την πλήρωση κοιλοτήτων
 • Έγχυση με υψηλή πίεση και έγχυση με χαμηλή πίεση σε κατασκευές σκυροδέματος
 • Για την αποφυγή πρόκλησης βλάβης σε δομές σκυροδέματος, η μέγιστη πίεση έγχυσης δεν πρέπει να υπερβαίνει το ⅓ της ονομαστικής αντοχής σε εφελκυσμό του σκυροδέματος - να γίνεται πάντα έλεγχος από πλευράς κατασκευής

Απαιτήσεις για το πάκερ έγχυσης

 • Συμβατότητα υλικών με τα υλικά έγχυσης
 • Σταθερή τοποθέτηση στο δομικό στοιχείο
 • Καθόλου στένωση διατομής στο σύστημα σύνδεσης και στο σύστημα πάκερ κατά την έγχυση ορυκτών υλών
 • Αντοχή σε διάβρωση για τα τμήματα που παραμένουν στο κτίριο
 • Δυνατότητα κλεισίματος του πάκερ
 • Υψηλή αντοχή σε πίεση
δείκτης στάθμης ρωγμών DESOI
DESOI επεξεργασία ρωγμών με ρητίνη

Φραγή

 • Η φραγή εμποδίζει τη διαφυγή του υλικού πλήρωσης των ρωγμών κατά τη διάρκεια της έγχυσης
 • Επισκευή διαρροών που συμβαίνουν με υλικά ταχείας πήξης
 • Διασφάλιση καλού εξαερισμού - για κάθετες ρωγμές στο υψηλότερο σημείο
DESOI πάκερ έγχυσης χάλυβα
Polymerer Füllstoff

Polymeric filling material (injection resin)

PDF open in german/english

PDF open in german/french

Κατάστημα

Γερμανικά
Αγγλικά
Γαλλικά

Συμβουλευτική & Πωλήσεις

Τηλέφωνο +49 6655 9636-0
sales@desoi.de