ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΓΧΥΣΗΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ DESOI

RAUH Betonschalungen AG

Thomas Rauh

Gewerbestraße 7
CH 3661 Uetendorf

Τηλέφωνο +41 33 346 55 00
Κινητός +41 793409419
th.rauh@rauh.ch
www.rauh.ch

Stephan Bühler

RAUH Betonschalungen AG

Stephan Bühler

Gewerbestraße 7
CH 3661 Uetendorf

Τηλέφωνο +41 33 346 55 00
Κινητός +41 797778620
s.buehler@rauh.ch
www.rauh.ch

ΤΜΗΜΑ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Dirk Klug

Dirk Klug

Τηλέφωνο +49 6655 9636-11
office@desoi.de

Manuel Buehl

Manuel Bühl

Τηλέφωνο +49 6655 9636-47
office@desoi.de

Michael Engels

Michael Engels

Τηλέφωνο +49 6655 9636-0
info@desoi.de

Romina Gaussmann

Romina Gausmann

Τηλέφωνο +49 6655 9636-57
office@desoi.de

Aileen Kofahl

Aileen Kofahl

Τηλέφωνο +49 6655 9636-44
office@desoi.de

Jennifer Baumbach

Jennifer Baumbach

Telefon +49 6655 9636-71
info@desoi.de 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

Bernd Kress

Bernd Kress

Τηλέφωνο +49 6655 9636-0
office@desoi.de

Thomas_Menz

Thomas Menz

Τηλέφωνο +49 6655 9636-0
office@desoi.de

ΜΟΝΆΔΕΣ ΞΕΒΙΔΏΜΑΤΟΣ ΣΠΕΙΡΩΜΆΤΩΝ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ DESOI

Daniel Jenny

E. Ramseier Werkzeugnormalien AG

Daniel Jenny

Dübendorfstrasse 27
CH-8602 Wangen bei Dübendorf

Τηλέφωνο +41 44 834 01 01
ramseier@ramseier-normalien.ch
www.ramseier-normalien.ch

DESOI GMBH

Sebastian Bohl

Sebastian Bohl

Τηλέφωνο +49 6655 9636-37
moulding@desoi.de