ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΓΧΥΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Dirk Klug

Dirk Klug

Τηλέφωνο +49 6655 9636-11
office@desoi.de

Manuel Buehl

Manuel Bühl

Τηλέφωνο +49 6655 9636-47
office@desoi.de

Michael Engels

Michael Engels

Τηλέφωνο +49 6655 9636-0
info@desoi.de

Romina Gaussmann

Romina Gausmann

Τηλέφωνο +49 6655 9636-57
office@desoi.de

Aileen Kofahl

Aileen Kofahl

Τηλέφωνο +49 6655 9636-44
office@desoi.de

Jennifer Baumbach

Jennifer Baumbach

Telefon +49 6655 9636-71
info@desoi.de 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

Bernd Kress

Bernd Kress

Τηλέφωνο +49 6655 9636-0
office@desoi.de

Thomas_Menz

Thomas Menz

Τηλέφωνο +49 6655 9636-0
office@desoi.de

ΜΟΝΆΔΕΣ ΞΕΒΙΔΏΜΑΤΟΣ ΣΠΕΙΡΩΜΆΤΩΝ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ DESOI

Mike Hicks

DMS – Your Innovative Edge

Mike Hicks

1875 Blackacre Drive
Oldcastle, Ontario N0R 1L0
Τηλέφωνο (519) 737-6743 800-265-4885
Φαξ (519) 737-6744 800-845-3807

mh@dmscan.com
www.dmscomponents.com

DESOI GMBH

Sebastian Bohl

Sebastian Bohl

Τηλέφωνο +49 6655 9636-37
moulding@desoi.de