ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΓΧΥΣΗΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ DESOI

SealGuard Inc.

Eric W. Smith

PO Box 1178
16046 Mars – Pennsylvania
America

Τηλέφωνο 001 724 625-0008
Κινητός 001 724 2720226
eric@sub-technical.com

ΤΜΗΜΑ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Dirk Klug

Dirk Klug

Τηλέφωνο +49 6655 9636-11
office@desoi.de

Ilona Krist

Ilona Krist

Τηλέφωνο +49 6655 9636-27
office@desoi.de

Jennifer Baumbach

Jennifer Baumbach

Telefon +49 6655 9636-71
info@desoi.de 

Michael Engels

Michael Engels

Τηλέφωνο +49 6655 9636-0
info@desoi.de

Romina Gaussmann

Romina Gausmann

Τηλέφωνο +49 6655 9636-57
office@desoi.de

Aileen Kofahl

Aileen Kofahl

Τηλέφωνο +49 6655 9636-44
office@desoi.de

Manuel Buehl

Manuel Bühl

Τηλέφωνο +49 6655 9636-47
office@desoi.de

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

Bernd Kress

Bernd Kress

Τηλέφωνο +49 6655 9636-0
office@desoi.de

Thomas_Menz

Thomas Menz

Τηλέφωνο +49 6655 9636-0
office@desoi.de

ΜΟΝΆΔΕΣ ΞΕΒΙΔΏΜΑΤΟΣ ΣΠΕΙΡΩΜΆΤΩΝ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ DESOI

Mike Hicks

DMS – Your Innovative Edge

Mike Hicks

17197 Newhope Street, Unit I
Fountain Valley, California 92708-4228
Τηλέφωνο (714) 751-1615 800-421-3993
Φαξ (714) 751-3861 800-953-9561

 

1026 National Parkway
Schaumburg, Illinois 60173-4519
Τηλέφωνο (847) 885-6007 888-766-8006
Φαξ (847) 885-6075 800-367-4199

mh@dmscan.com
www.dmscomponents.com

DESOI GMBH

Sebastian Bohl

Sebastian Bohl

Τηλέφωνο +49 6655 9636-37
moulding@desoi.de